Visites guidées gratuites des églises de Bruxelles

Sint-Niklaas

(Boterstraat, achter de Beurs)

De oorsprong van de kerk gaat terug tot het ontstaan van de stad Brussel, meer dan 1000 jaar geleden. Van de primitieve kapel, opgericht door de handelaars en toegewijd aan hun uitverkoren heilige, Sint-Niklaas, bisschop van Myra in Turkije, is niets overgebleven. Wel zijn nog enkele overblijfselen herkenbaar van de romaanse kerk, namelijk de ingang en sommige zuilen in de middenbeuk.

De toren van de Sint-Niklaaskerk, voor het eerst vermeld in 1289, was in feite het belfort van de stad. Het noodlot sloeg drie maal toe. Instorting door een storm in 1367. Brand bij de beschieting van de Grote Markt en omgeving door de Fransen in 1695. Toen de toren in 1714 door overgewicht instortte, werd hij niet meer heropgebouwd. In het portaal zijn nog resten van de Romaanse onderbouw van de toren te zien.