Visites guidées gratuites des églises de Bruxelles

Magdalenakerk

(Magdalenasteenweg, Brussel)

Gesticht in de 13de eeuw en heropgebouwd in gotische stijl in de 15de eeuw, ligt de kleine Magdalenakerk op enkele passen van de Grote Markt. Ze leed onder de beschieting van Brussel in 1695. In 1841 werd ze toevertrouwd aan de paters redemptoristen. In 1902onteigende de Staat kerk en klooster met het oog op de Noord-Zuidverbinding. De redemptoristen verhuisden naar Jette. Na de Tweede Wereldoorlog leek het alsof de Magdalenakerk zou verdwijnen. Tot ieders verrassing gaf het Bureau van de Noord-Zuidverbinding in 1956 aan de architecten Simon Brigode en Maxime Brunfaut de opdracht tot restauratie en wederopbouw van het reeds afgebroken gedeelte. Ook werd de barokke voorgevel uit 1655 van de voormalige Sint-Annakapel uit de naburige Bergstraat aangebouwd tegen de noordgevel van de Magdalenakerk. Sedert 1924 hebben de paters assumptionisten de zorg over de kerk.