Visites guidées gratuites des églises de Bruxelles

Sint-Jacob-op-de-Coudenberg

(Koningsplein) 

De Oostenrijkse landvoogd, Karel van Lotharingen, legde in 1776 de eerste steen van deze zuiver classicistische kerk, die in 1787 wertd voltooid. De gevel (1770-1780) met zuilengalerij, de zuilen en het gewelf doen denken aan een Grieks-Romeinse tempel. De middenbeuk, de kruisbeuk en de zijkanten van het koor hebben Korinthische zuilen (1785-1787). 

Het interieur bevat, naast enkele merkwaardige beeldhouwwerken, schilderijen van Jan Portaels (19de eeuw). De kansel is van Jozef Van Meeuwen (1793). Een beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres-der-Bedrukten vervangt een vroeger beeldje dat in 1629 uit Holland werd meegenomen en teruggegeven in 1853.

(naar ‘Kerken te Brussel’; Pierre Capelle; 1995)